Dannebrog - fra konge til klaphat

Dannebrog fylder 800 år i 2019, og det markerer vi med en særudstilling, der fortæller flagets historie.

Skal man tro sagnet om Dannebrog, dalede det ned i armene på kongens biskop Anders Sunesen og blev fra da af kongens.

I dag ser vi Dannebrog allevegne.
Vi flager ved fødselsdage og begravelser, og når Dronningen kommer forbi.
Vi pynter vores lagkager og juletræer med flag, og vi bruger flagets rød-hvide farver, når vi ser sportsfolk kæmpe for Danmarks ære.
Danske skibe sejler med dannebrogsflag og ethvert tilbudskatalog er dekoreret med flaget.

Udstillingen fortæller historien om, hvordan kongens flag blev folkeeje.

Hør om udstillingen og om dens søsterudstilling på Esbjerg Museum i Kulturen på P1 fra mandag d. 8. april.