Brug ”.. fra konge til klaphat” i udskolingen

Kort om udstillingen: Skal man tro myten er det i 2019 800-året for Dannebrogs fald fra himlen. ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge til klaphat” er skabt i anledning af dette jubilæum. Udstillingen viser hvordan vi ser Dannebrog allevegne og fortæller historien om, hvordan kongens flag blev folkeeje.

En flok studerende fra UC Syd er kommet med deres bud på, hvordan udstillingen kan bruges i udskolingens undervisning.
Det har vi på museet samlet til det forløb, som er beskrevet nedenfor.
Har du brug for hjælp er du velkommen til at kontakte museumsformidler Trine Wittorff Brander på tlf. 51684076 eller mail.
God fornøjelse!

FØR BESØGET PÅ RIBES VIKINGER
Klæd eleverne på til arbejdet med Dannebrog:

Brug fx clio.me, hvor der findes et fint forløb om Dannebrogs historie.

Lad eleverne diskutere 3-4 af de nedenstående spørgsmål - fx ved hjælp af Cooperative Learning øvelsen, Dobbeltcirklen.
Dobbeltcirklen er forklaret her.

  • Hvad forbinder I med Dannebrog?
  • Hvorfor er Dannebrog vigtig for mange danskere?
  • Betyder Dannebrog noget for jer?
  • Hvorfor tror I at nogle mennesker bliver sure over, at man ifølge dem, bruger flaget ”forkert”?
  • Hvornår synes I, at man bruger flaget forkert?
  • Hvordan og hvornår bruger I Dannebrog?
  • Hvordan ville I have det med at skulle bruge det samme flag som fx Tyskland, Spanien eller Sverige?

Del eleverne i grupper á fire-fem.
Print de opgaver, eleverne skal arbejde med.
En dramatiseret fortælling om Dannebrog” er fem enkeltsider, hvor fem grupper skal have hver en. Er eleverne delt i seks grupper, kommer flere grupper til at arbejde med samme fortælling. 
Dannebrogs-quiz” er én side, som bruges til alle grupper eller elever, og én side med svarene.
Eleverne skal medbringe blyanter til besøget på Ribes Vikinger.

PÅ RIBES VIKINGER
Gå udstillingen igennem sammen – husk også den indledende film.
Arbejd med ”En dramatiseret fortælling om Dannebrog” og ”Dannebrogs-quiz”.

”En dramatiseret fortælling om Dannebrog” indebærer, at grupperne skal vise noget for hinanden. I kan låne museets skolestue til det - hør om skolestuen er ledig ved at ringe til Ribes Vikinger på tlf. 76 16 39 60. 
I kan også fint gøre det hjemme på skolen, hvor det måske er nemmere at skabe rum for en god diskussion.

EFTER BESØGET
Har eleverne ikke vist resultaterne af ”En dramatiseret fortælling om Dannebrog” er det dét, der skal foregå efter besøget.

Eleverne kan også designe deres eget flag. Brug evt. "Flag og symbolik" og "Farvesymbolik". Hæng dem op i klassen eller på gangen, og lad eleverne præsentere deres flag, og hvorfor de har taget de elementer med, de har.