fra 28. juni

Vikingernes By viser fund fra den store udgravning i Ribe 2017-2018.

I 2017-2018 gennemførte Sydvestjyske Museer sammen med forskere fra Aarhus Universitet og støttet af Carlsbergfondet en stor udgravning i hjertet af ”emporiet” – dvs. handelspladsen i Ribe fra 700- og 800-tallet.

Den viste at historien om Skandinaviens ældste handelsby skal ændres.

Udgravningen gav for første gang mulighed for at afdække et stort område af byens dybeste lag med masser af fund.
Det var også første gang arkæologerne fik chancen for at udnytte en række nye naturvidenskabelige metoder.

Udgravningen gav mange fantastiske fund men også ny viden, der har givet os en ny historie om Ribes tidligste historie og om vikingetidens begyndelse.

Se de nye fund, få den nye historie og lyt med, når forskerne selv fortælle om de metoder, der har forandret fortællingen om Skandinaviens ældste handelsby.

Udstillingen er støttet af Carlsbergfondet og bygger på forskningsresultater fra projektet Northern Emporium.


Billedet viser en rest af Danmarks ældst kendte strengeinstrument. Det har vi døbt Ribe-lyren. Foto: SJM. Oplev en rekonstrueret version af hele instrumentet i udstillingen.