20. januar kl. 19.30

Oplev foredraget ved ph.d., Antropolog Dorthe Dangvard Pedersen.

Tilstedeværelsen af epidemier har haft enorme konsekvenser for befolkninger gennem menneskehedens historie.
For ikke mange år siden kunne infektioner, som vi i dag betragter som banale, være dødelige, - og epidemier kunne halvere befolkninger.
Tidligere tiders hygiejne- og levestandard var meget ringere end i dag, og medicinsk behandling af sygdomme var ikke mulig. Derfor havde epidemierne ofte katastrofale følger.
Med den aktuelle Covid-19 pandemi er det gået op for os alle, at epidemier og kampen mod infektionssygdomme absolut ikke kun hører historien til.

I foredraget går vi på jagt efter fortidens epidemier. Fysiske undersøgelser af skeletmateriale fra arkæologiske udgravninger samt analyser af knogleprøver kan spore tilstedeværelsen, udbredelsen og dermed betydningen af epidemiske sygdomme.
Vi kommer omkring bl.a. pest, spedalskhed og tuberkulose, hvor også skeletter fra Ribe danner datagrundlag for nogle af de forskningsresultater, der præsenteres.

Pris:
50 kr. som betalen i døren.
Gratis for medlemmer af Det Antikvariske selskab i Ribe og Esbjerg og Omegns Museumsforening.

Se alle foredrag arrangeret af Det antikvariske Selskab i Ribe på selskabets hjemmeside.