3. februar kl. 19.30

Foredrag v/ museumsinspektør ph.d. Søren Byskov

I første halvdel af 1900-tallet var det almindeligt, at man deltog i foreningslivet og havde sociale netværk ud fra, om ens familie var indremissionsk eller grundtvigiansk. Men det religiøse havde ikke kun betydning i fritiden. Også i forhold til arbejdsliv og virksomhedsdrift kunne troslivet spille en vigtig rolle.

Søren Byskov har i forskellige sammenhænge beskæftiget sig med Indre Missions betydning i arbejdslivet. Dels i esbjergfiskeriet blandt missionsfiskerne, dels på legetøjsfabrikken LEGO i Billund, hvor virksomhedens ejere levede et aktivt liv i Indre Mission, og hvor man rekrutterede gennem sine kontakter i IM og KFUM. I foredraget vil han belyse, hvordan det missionske trosfællesskab og livssyn er kommet til udtryk og har sat sig spor, både til havs på kutterne og på den jyske hede, hvor industrieventyret på LEGO hang sammen med et kristent værdisæt. De to cases byder på meget forskellige historier om religion og erhvervsliv, og de peger begge på spændende facetter ved mødet mellem et missionsk livssyn og det moderne velfærdssamfund.

Pris:
50 kr. som betalen i døren.
Gratis for medlemmer af Det Antikvariske selskab i Ribe og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Se alle foredrag arrangeret af Det antikvariske Selskab i Ribe på selskabets hjemmeside.

Billedet viser HEBRON E70, foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet