Foredrag tirsdag d. 5/10 kl. 19.30

De mange arkæologiske udgravninger af klostre har givet spændende viden.

OBS
Foredraget er en gentagelse af et tidligere foredrag, så de, der pga. corona-restriktioner ikke fik plads sidst, nu får muligheden.

v/ Overinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer

I middelalderens Ribe fyldte klostre godt i bybilledet. Der var i alt seks forskellige, hvis historier i nogle tilfælde var flettede sammen:

1. Benediktinerklosteret i Seem, 2. Benediktinerklosteret, senere augustinerklosteret ved domkirken, 3. Benediktinernonneklosteret ved S. Nikolaj sognekirke, 4. Dominikanerklosteret S. Katrine, 5: Franciskanerklosteret S. Laurentius og 6: Johanniterklosteret Korsbrødregård.

Derudover fandtes af klosterlignende stiftelser også både en skole, et peblingekollegium og to hospitaler.

Alle besad store grundmurede anlæg som i høj- og senmiddelalderen dominerede bybilledet.

I foredraget præsenteres de forskellige anlæg og den arkæologiske viden om dem, som der i øjeblikket pågår større forskningsprojekter omkring. 

Pris:
50 kr. som betales i døren.
Gratis for medlemmer af Det Antikvariske selskab i Ribe og Esbjerg og Omegns Museumsforening.

Tilmelding ikke nødvendig.

Se alle Det antikvariske Selskabs arrangementer på Det antikvariske Selskabs hjemmeside.


Illustration: Gråbrødreklostret ved Dagmargården blev stiftet 1232. Her ses grave på klostrets nordre kirkegård, Illustration: SJM