Onsdag d. 27/10 kl. 14-16

Kør-selvtur til Esbjerg Museum.

Guide: Henrik Lundtofte, ph.d., leder af Historisk Samling fra Besættelsestiden i Esbjerg 
Mødested: Esbjerg Museum
Tilmelding nødvendig på grund af begrænset antal pladser.

Holocaustundervisningscentret på Esbjerg Museum (HUC) åbnede i september 2017 og har siden været en banebrydende ramme om undervisningsforløb i dette dybsorte, men uomgængelige kapitel af Europas historie.

Mange 9. og 10. klasser fra Esbjerg Kommune har været igennem forløbene, der er udviklet i et partnerskab mellem Skoletjenesten MYRTHUE - Natur, Kultur og Læring og Sydvestjyske Museer/Historisk Samling fra Besættelsestiden.

Besøget, som er arrangeret af Det antikvariske Selskab i Ribe, viser, hvordan HUC fungerer og demonstrerer de originale læringsmetoder.
Det giver også indblik i elevernes reaktioner og beretter om baggrunden for oprettelsen af HUC, nemlig en digital virkelighed, hvor børn og unge mødes af undertiden avancerede former for Holocaust-benægtelse.

Pris:
50 kr. som betalen i døren.
Gratis for medlemmer af Det Antikvariske selskab i Ribe og Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Tilmelding til Dan Møller mobilnr. 30 11 11 06.
Der kan ikke benyttes telefonsvarer.

Se alle Det antikvariske Selskabs arrangementer på Det antikvariske Selskabs hjemmeside