22. oktober kl. 19.30

Foredrag. Tilmelding senest den 19. oktober.

Dr.phil i historie Jakob KiefferOlsen, Nationalmuseet, København.

Kirkerne og kirkestrukturen – administrationen, brugen og organiseringen mv. af kirkerne – er ofte blevet opfattet som meget statisk gennem tiderne, ja helt tilbage fra de tidlige kristne tider og frem til i dag.

Kildematerialet giver imidlertid baggrund for at pege på, at udviklingen i middelalderen var langt mere fleksibel og dynamisk, at store ændringer fandt sted, og at kirkestrukturen i stort omfang tilpassede sig det omgivende samfund.

Foredraget vil også komme ind på de lokale forhold i Ribe Stift og især den vigtige sogne- eller kirkeliste fra håndskriftet Ribes Oldemoder.

Praktisk:

Tilmelding: til Lars Ilsøe på mobilnr. 29 60 57 43 senest den 19. oktober. Der kan ikke benyttes telefonsvarer.

Antal: Begrænset antal pladser efter myndighedernes bestemmelser.

Pris: Gratis for medlemmer af Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening. 50 kr. for ikke-medlemmer.

Billedet øverst:
Fra "Ribes Oldemoder"