af Stephen Demény

Lærerstuderende på UC SYD er kommet op med idéer til, hvordan ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge til klaphat” kan bruges i undervisningen.

Ifølge legenden er 2019 800-året for, at Dannebrog dalede ned fra himlen til Valdemar Sejr ved et slag i Estland. Dette jubilæum er afsæt for Museet Ribes Vikingers særudstilling ”Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog – fra konge til klaphat”, og med hjælp fra lærerstuderende på UC SYD kan udstillingen også byde på et undervisningsforløb for skoleelever.

Særudstillingen viser, hvordan kongens flag gik over til at blive et nationalsymbol og allemandseje, og hvordan vi i dag ser Dannebrog alle vegne i alle mulige sammenhænge.

I forløbet bliver eleverne stillet over for spørgsmål som: ”Hvorfor er Dannebrog vigtig for mange danskere?” ”Hvornår synes I, at man bruger flaget forkert?”
”En dramatiseret fortælling om Dannebrog” er et andet element, hvor eleverne lærer ved at optræde for hinanden.
Se mere om undervisningsforløbet her på sitet.