17. oktober af Claus Feveile

Nogle af de bedste fund fra udgravningen ved siden af Ribe Kunstmuseum bliver udstillet i forhalsmontren i butikken på Museet Ribes Vikinger.

Northern Emporium - Ribe Excavation Project
Forskningsudgravningen mellem Ribe Kunstmuseum og det tidligere Posthus er nu godt i gang og fundene kommer frem i en lind strøm.
Nogle af de bedste fund vil blive udstillet i kortere perioder i forhalsmontren i butikken på Museet Ribes Vikinger.
Her kan man følge med i de nyeste resultater og se de bedste af fundene het æt på, mens de stadig er friske fra udgravningen.

Lige nu udstiller vi tre stykker guld på tilsammen 17,1 gram.
Der er tale om afhuggede dele af en armring, der formodentlig har været på vej i smeltediglen.
Fundene fremkom sammen med værkstedsrester fra en metalhåndværker, og foruden guldstykkerne er der fundet digler til at smelte metal, samt rester af støbeforme af ler til at støbe genstande.
Vi ved ikke om guldstykkerne har været tiltænkt et smykke af rent guld, eller om det har skullet anvendes til forgyldning af genstande, der var støbt i kobberlegering – metalhåndværkerens mest almindelige metaltype.