af Anna Louise Siggaard

I udstillingen De Kristne Vikinger, der har været vist med stor succes, har vi kun haft mulighed for at vise et lille udsnit af de i alt 80 udgravede skeletter. Sydvestjyske Museer vil gerne vise publikum flere af de mange skeletter, der danner baggrund for en del museets arkæologiske forskning.

Med hjælp fra Therkel Jørgensens legat er det lykkedes at lave endnu 12 skeletbannere.
Alle skeletterne giver os viden om de første danske kristne vikinger.

Et eksempel er et maskulint skelet på ca. 45-55 år. Skelettets kranium lå placeret i maveregionen, hvilket viste arkæologerne, at hovedet formodentlig var blevet adskilt fra kroppen før gravlæggelsen, sandsynligvis ved halshugning.
Oven på skelettets kiste lå en samling dyreknogler fra bl.a. kvæg og grise. Knoglerne viste spor af slagtning og kan være en offergave i et hedensk ritual udført på trods af skelettets kristne begravelse.

Et andet skelet fortæller os, at en kvinde på ca. 38-48 år har været begravet i et tætsiddende ligklæde pga. skelettets sammenpressede ben og arme.
Herudover viser skelettet også en sygdomshistorie, for  udover caries og tandbylder, er der også tegn på en mulig infektion på lårbenet, samt en skade, der sat spor på skelettets lænd formentligt forårsaget af en gammel skade fra barndomsårene.

"12 Kristne Vikinger" vil på den ene side fungere som en selvstændig udstilling og på den anden side udvide vores gæsters oplevelse af De Kristne Vikingers stemning og formidling.

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside